Banner blato Livrare1 
banner simple shop

Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Peste 20 de puncte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Consilierii locali sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc joi, 25 februarie, de la ora 14:00. 

Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare din data de 28.01.2021

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Satu Mare pentru luna martie 2021

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate în municipiul Satu Mare, aprobat prin H.C.L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local al municipiului Satu Mare pentru anul 2021

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea denumirii creșelor situate în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr. 2 și str. Wolfenbuttel nr. 8-10, din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare - Centru Creșe în Sistem Public

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2021

7. Proiect de hotărâre  pentru atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire corp clădire Școala Gimnaziala Rákóczi Ferenc - Construire clădire multifuncțională P-P+M”

9.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr.3 , Anexei nr. 4 si Anexei nr. 5  la H.C.L. Satu Mare nr. 77/04.04.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare -  Aleea Milcov bloc T2  Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Dariu Pop nr. 7 bloc T40 Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului nr. 18  Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare – Strada Careiului bloc C6-C8 Satu Mare” „ Reabilitare termică clădiri rezidenţiale Satu Mare -  Piaţa 25 Octombrie bloc 10-12 Satu Mare”

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de administrare în anul 2021 a pajistilor aflate în domeniul privat al municipiului Satu Mare

11. Proiect de hotărâre privind înscrierea datelor în Registrul Agricol al municipiului Satu Mare

12. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare și vânzare a unei cantități de 2680 mc masă lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș

13. Proiect de hotărâre privind modul de valorificare și vânzare a unei cantități de 1108 mc  masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale P-P+M-P+1” amplasament: Satu Mare str. Dara

15. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a municipiului Satu Mare în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către RCS&RDS S.A.,  asupra unui teren din municipiul Satu Mare, situat în Parcul UFO

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Gavrilescu Dan Claudiu  a locuinței situată în municipiul  Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.B, ap.37

17. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Petrovan Katalin Jolan a locuinţei situată în municipiul  Satu Mare,  B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl.A, ap. 3

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului, teren cu construcții, înscris în CF nr. 179076 Satu Mare cu nr. cadastral 179076

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 935 mp, situat în municipiul  Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 21/C

20. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului  Satu Mare, aferente construcțiilor, curți, grădini

21. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare temporară a destinației  unor imobile în care funcționează  centrele de vaccinare împotriva COVID-19 pe raza municipiului Satu Mare

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil teren în suprafață de 264 mp situat în Satu Mare str. Izvorului

23.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de numărare a votului secret pentru perioada mandatului 2020-2024

24. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Satu Mare

25. Diverse-Informări consiliul local

Lasă un comentariu

cbasatumare

Banner Livrare22

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii