Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Pe ordinea de zi, 30 de puncte

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliul Local al municipiului Satu Mare, pe data de 25.01.2018, ora 14.00.
Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.11.2017
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 5.12.2017
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.12.2017
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna februarie 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Transurban S.A. Satu Mare a unor mijloace fixe
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal -Zonă mixtă activităţi productive,depozite şi servicii -Amplasament: Satu Mare Zona str. Energiei şi str. Mesteacănului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Zonă de servicii şi activităţi compatibile -Amplasament: Satu Mare str. Careiului nr. 67
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan urbanistic Zonal -Instituţii servicii conexe căilor de comunicaţii rutiere, spălătorie auto- Amplasament : Satu Mare str. Jubileului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Servicii şi activităţi productive - Amplasament : Satu Mare, extravilan DN 19A
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal -Centru spiritual - Amplasament : Satu Mare P-ţa Libertăţii
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind abrogarea documentaţiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate şi pentru care nu au fost începute investiţiile
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Grădiniţa cu program prelungit Castelul Fermecat » Grădiniţei cu program normal nr.15
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018 - 2019 în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Iniţiator proiect: viceprimar Feher Doina
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Multifuncţional ALTER EGO din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare
Iniţiator proiect: viceprimar Feher Doina
17. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural „G.M.Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării anuale a managementului la Instituţia de cultură Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului de concesiune, pentru serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A. Sucursala Satu Mare, asupra unei suprafeţe de teren situate în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administarea Consiliului Local Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită acordat Asociaţiei Nevăzătorilor din România filiala judeţeană Satu Mare asupra imobilului situat în Satu Mare str. Mihai Viteazu nr. 19
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 278/23.11.2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
25. Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Clubului Sportiv Fotbal Club OLIMPIA 2010
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
26. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Oanță Remus Vasile a locuinţei situată în municipiul Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl. A, et.1, ap. 14
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune a terenului situat în Satu Mare , str Cezar Boliac nr. 9-11
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
28. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul « Suporting regional competitiveness based on local values -SURE »
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 125/2007 privind aprobarea înfiinţării „Clubului Sportiv Municipal Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
30. Diverse

Lasă un comentariu

cbasatumare

centrulgmzamfirescu

energykardioclubnoiembrie

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii