Lista țărilor cu risc epidemiologic. Reguli noi pentru carantinarea persoanelor care intră în România

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Guvernul a actualizat noua listă a țărilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori, în funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Descarcă AICI lista țărilor cu risc epidemiologic.

Pentru UE, Spațiul Economic European sau Elveția, cei care vin din zona verde sau galbenă sunt scutiți de carantină dacă au schemă completă de vaccinare, au trecut prin boală în ultimele 180 de zile sau au un test PCR făcut cu cel mult 72 de ore înainte. Pentru cei din zona roșie, este valabil doar vaccinul sau trecerea prin boală.
De asemenea, sunt scutiți ce carantină cei care au test negativ și stau mai puțin de 3 zile pe teritoriul României.
Copiii sub 12 ani nu au niciun fel de restricții, iar cei cu vârste între 12 și 16 ani trebuie să aibă test PCR negativ.
De asemenea, carantina nu se aplică mai multor categorii de angajați.
Pentru cei care vin din afara UE, sunt scutiți de carantină cei care au schemă completă de vaccinare sau au trecut prin boală în ultimele 180 de zile și care au un test PCR făcut cu cel mult 48 de ore înainte.
HOTĂRÂRE - Comitetul Național pentru Situații de Urgență:  
Art.1 - Se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din  țările/teritoriile de risc epidemiologic precum și pentru contacții direcți ai persoanelor confirmate  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu o durată de: 
a) 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află în perioada cuprinsă între  a 11-a și a 180-a zi de la data confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
b) 5 zile pentru persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea  schemei de vaccinare, precum și pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecția cu  virusul SARS-CoV-2 în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi anterioare datei intrării în țară  sau contactului cu persoana infectată. 
Art.2 - (1) Criteriul pe baza căruia se realizează încadrarea țărilor/teritoriilor în zone de  risc epidemiologic este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori. 
(2) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (1), Institutul Național de Sănătate Publică, în  temeiul indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),  actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea  clasificării țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic. 
(3) Clasificarea țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic se realizează în funcție de  rata de incidență cumulată la 14 zile, după cum urmează: 
a) Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5; 
b) Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3; 
c) Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din  ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3. (4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se aprobă prin Hotărâre a Comitetului Național pentru  Situații de Urgență și se publică în Monitorul Oficial al României precum și pe site ul insp.gov.ro. 
Art.3 - Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzută la art. 1 persoanele care sosesc  pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic  European sau Confederația Elvețiană, după cum urmează : 
a) persoanele care vin din state încadrate în zona verde sau galbenă și prezintă dovada  vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile  anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data  intrării în țară ori dovada testării negative RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de  ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe  teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 
b) persoanele care sosesc din state încadrate în zona roșie și prezintă dovada vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării  în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data intrării în țară; 
c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani; 
d) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, indiferent de încadrarea țării  în zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu  mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu  mijloace proprii); 
e) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu  virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie și  rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau  intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația în care  persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de  sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor  fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe  teritoriul României; 
f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea  pe teritoriul tării; 
g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria sau Bulgaria, precum și  cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac  dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; 
h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara  României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,  fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare; 
i) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori care nu  au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în  țară, care sosesc din zona roșie pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente  culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul  negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea  îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul  național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și participă doar la activități în cadrul  competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate; 
j) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone  care asigură transportul de marfă; 
k) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în  procedură accelerată; 
l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice  acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul  asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii  de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie  și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 efectuat cu  cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în  comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 
m) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara  României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep  studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități  legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii  acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru  infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care  călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care  călătoresc cu mijloace proprii) și prezintă documente doveditoare; 
n) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă  și personalul feroviar;
o) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul  conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă  completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru  infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau prezintă  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de  ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional; 
p) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la  bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și  de la bordul celor care operează în zona economică exclusiva a României, care arborează pavilion  român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator roman, într-un port românesc,  cu condiția asigurări a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19; 
q) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel  care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de  pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;  
r) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze  in zona exclusiva economică a României. 

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii