Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
banner draxkmaier satu mare

Se caută șef la Poliția Municipiului Satu Mare

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare a scos la concurs funcția de șef al Poliției Municipiului Satu Mare. Funcția este ocupată prin împuternicire de către Cătălin Dănciuți.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare – Serviciul Resurse Umane, până la data de 07.11.2019, ora 14.00.

Pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Municipiului Satu Mare, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) - să fie ofiţeri de poliţie cu următoarea pregătire de bază: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență ori echivalentă (anterior aplicării celor 3 cicluri tip Bologna) într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale / studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale;

- să fie ofiţeri de poliţie cu următoarea pregătire de specialitate: cursuri postuniversitare sau de masterat în specializarea management sau specializările domeniilor fundamentale științe inginerești sau științe sociale/studii de master ciclul II de studii universitare în domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale/ studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna într-unul din domeniile fundamentale științe inginerești sau științe sociale;

b) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
c) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
f) să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel Strict secret;
g) să dețină/să obțină avizul conform pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;
h) să aibă gradul profesional minim inspector principal de poliție;
i) vechime în muncă 7 ani, din care în M.A.I. 5 ani;
j) să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de cel puțin 5 ani;
k) să aibă o vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I. de cel puțin 3 ani.

Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, la o dată ce va fi comunicată ulterior, după programarea acestora de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.

Concursul va avea loc la sediul I.P.J. Satu Mare, în data de 28.11.2019, ora 11.00, după un program care va fi stabilit de către comisia de concurs şi comunicat candidaţilor, iar proba de concurs va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale care se înregistrează audio şi/sau video.

Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minim 7,00, fiind declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Satu Mare şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii, precum şi rezultatele finale se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii.

Lasă un comentariu

cbasatumare

centrulgmzamfirescu

energy kids

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii