Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Pe ordinea de zi, 36 de puncte

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Se convoacă Consiliul Local al municipiului Satu Mare în şedinţă ordinară, pe data de 23.11.2017, ora 14.00.
Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 17.10.2017
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 23.10.2017
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna decembrie 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 266/ 22.12.2016 privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.62/31.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului nr. 43357/8.12.2011 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare la Grupul de Acţiune Local (GAL) pentru dezvoltare socială din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare la Grupul de Acţiune Local (GAL) pentru dezvoltare socială din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Grupului de Acţiune Locală (GAL) pentru dezvoltare socială din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul "Implementarea sistemului de management al calităţii pentru creşterea performantei administraţiei publice locale în municipiul Satu Mare"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul"A partnership of 5 cities promoting local culture through immersive art festivals FestivART"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.230/27.10.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare General ale Serviciul Public "Administraţia Domeniului Public" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, organizat în vederea încredinţării managementului instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 222/28.09.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 62/18.09.2002 cu privire la însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 165/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice pentru imobilul înscris în CF nr. 171543 Satu Mare cu nr. cadastral 12328
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 237/26.10.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru obiectivul de investiţii : Pod peste Râul Someş - Amplasament str. Ştrandului în Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 179753 Satu Mare sub nr. cadastral 179753
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 179755 Satu Mare sub nr. cadastral 179755
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF nr. 160144 Satu Mare sub nr. cadastral 160144
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
27. Proiect de hotărâre privind acordul pentru utilizarea DE 479 în vederea realizării alimentării cu energie electrică consumator 6,3 MW, localitatea Medieşu Aurit, beneficiar S.C. ALU MENZIKEN SRL
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
28. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 37 mp. înscris în CF nr. 179341 Satu Mare sub nr. cadastral 179341
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
29. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a construcţiei denumită ,, Sens Giratoriu ,, situată în Satu Mare la intersecţia Drum Carei, str. Prahovei şi B-dul Lalelei
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF nr. 2503 Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
31. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă instituit în favoarea Intreprinderii Drum Nou - Fabrica de piele Satu Mare, asupra terenului înscris în CF nr. 10081 Satu Mare sub nr. cadastral 3157/15
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în municipiul Satu Mare , B-dul Lucian Blaga nr. 187
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului -teren, situat în municipiul Satu Mare , B-dul Unirii nr.32
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
34. Proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de administrare a Judeţului Satu Mare, asupra imobilului - teren situat în Satu Mare str. Mihail Kogălnicenunr. 5
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
36. Diverse

Lasă un comentariu

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu

energykardioclub7card

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii