Calendar înscriere în clasa pregătitoare 2024 | Părinții pot depune cereri de înscriere la școală din 11 aprilie

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul privind înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025. 

Din 25 martie școlile sunt obligate să afișeze numărul de locuri și clase clase pregătitoare alocate, inclusiv pe site, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar județean. 
Părinții pot depune cererile de înscrierile între 11 aprilie – 14 mai.
Calendarul înscrierilor la clasa pregătitoarea fost pus în consultare publică, vineri, 9 februarie. Potrivit acestuia din 25 martie, școlile trebuie să afișeze la avizier sau pe site, numărul de clase pregătitoare și numărul de locuri disponibile în anul școlar 2024-2025.
 
Părinți pot depune cererile în perioada 11 aprilie – 14 mai.
 
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar
11 aprilie – 14 mai – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal
instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
 
Notă: Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență. Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.
 
Prima etapă de înscriere în învățământul primar
14 mai -17 mai 2024 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în
învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
20 mai – 27 mai 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
 
28 mai 2024 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 
29 mai 2024 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
 
A doua etapă de înscriere în învățământul primar
 
30 mai 2024 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;
Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.
 
31 mai – 7 iunie 2024 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 
10 iunie – 14 iunie 2024 Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
 
17 iunie – 21 iunie 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.
 
21 iunie 2024 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 
2 septembrie – 6 septembrie 2024 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.
 
Pregătirile pentru școli și inspectorate încep pe 25 martie 2024 cu a fișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate d învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

 

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii