Consilierii județeni, convocați în ședință ordinară. Bugetul general consolidat al Judeţului Satu Mare, pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Consiliul Județean Satu Mare se întrunește luni, 21 februarie, de la ora 14.00, în ședință ordinară. Ședința va avea loc în sala mare de ședințe a Palatului Administrativ.

Proiectul ordinii de zi: 
1. Depunerea jurământului de către d-na consilier județean Antal Annamaria-Sidonia, înscrisă ca supleant, la poziția nr. 29, pe Lista supleanților pentru funcția de consilier județean din partea PNL, al cărei mandat a fost validat prin Sentința civilă nr. 292/D/17.12.2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în Dosar nr. 259/83/2021, rămasă definitivă la data de 07.02.2022;
2. PROIECT DE HOTARÂRE pentru modificarea Anexei - Componenţa nominală a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024 - la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020;
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2022;
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022;
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2022;
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022;
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022;
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul activității de tineret, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2022;
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2022, în domeniul asistență socială
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 104/28.09.2018 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din Blocul de locuințe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr.7 (16 unități locative), aflat în administrarea  Consiliului Județean Satu Mare;
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare;
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant al Consiliului Județean Satu Mare în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct în cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare;
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2, cu modificările și completările ulterioare;
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557; 
15. DIVERSE.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii