Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. 56 de proiecte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Consilierii locali sătmăreni sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc joi, 26 ianuarie, de la ora 14:00. 

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, cu următoarea ordine de zi: 

1. Depunerea jurământului de către supleantul al cărui mandat a fost validat prin Încheierea civilă nr. 80/2023, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 554/296/2023;

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 22.12.2022;

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 13.01.2023;

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna februarie2023;

5. Proiect de hotărâre pentru modificareaHotărârii Consiliului Local Satu Marenr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 48/24.02.2022 privind acordarea unor gratuități pe mijloacele de transport în comun ale Transurban SA Satu Mare;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023;

8. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2023;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare pe anul 2023;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al TransurbanSA Satu Mare, pe anul 2023;

11. Proiect de hotărâre privind Proiectul de modificare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare pentru anul școlar 2022 – 2023;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare, pentru anul şcolar 2023 – 2024;

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 39 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 340/29.09.2022, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal - Zonă  de servicii, amplasament: Satu Mare, str. Fabricii nr. 82;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal - Construire două locuințe P+1 cu câte două apartamente,amplasament: Satu Mare, str. Gabriel Georgescu;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal - Unități de producție și depozitare precum și introducerea terenului în intravilan, amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu f.n.;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal - Ansamblu rezidențial P+6, amplasament: Satu Mare, str. Fântânele nr. 23A;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic de Detaliu - Construirecasă de locuit Sp+P+1 cu funcțiunicompatibile locuirii, amplasament: Satu Mare, str. Alecu Russo nr. 78;

19. Proiect de hotărâre pentru dispunerea unor măsuri cu privire la încredinţarea managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare;

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare;

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri în cadrul comisiei de evaluare a activității manageriale a directoruluiClubului Sportiv Municipal OlimpiaSatu Mare;

22. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare general al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare;

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Organigrameiși a Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare;

27. Proiect de hotărâre privind unele modificări aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Satu Mare;

28. Proiect de hotărâre privind unele modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Marenr. 80/31.03.2022;

29. Proiect de hotărâre  privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază se va asigura de către Poliţia Locală Satu Mare;

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în administrareaunităţilor de învăţământ preuniversitar de stata clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pentru anul 2023;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării monumentului ”CENTENAR DR. VASILE LUCACIU - POARTA RECUNOȘTINȚEI” în Municipiul Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu;

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 laH.C.L. nr. 110/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 25, bloc C25”;

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 111/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 23, bloc C26”;

35. Proiect de hotărâre pentrumodificareaanexei nr. 1 laH.C.L. nr.112/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 113/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică la blocurile de locuinţe situate în Piaţa Soarelui UU4, UU6, UU8, UU10;

37. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 114/07.04.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe B-dul Lucian Blaga UU40;

38. Proiect de hotărârepentrumodificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 115/07.04.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică la blocurile de locuinţe situate pe str. Careiului C3-C5”;

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 laH.C.L. nr. 116/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Proiectantului, S5”;

40. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 laH.C.L. nr. 117/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe b-dul Transilvania, bloc 2”;

41. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei nr. 1 laH.C.L. nr. 118/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Astronauţilor, A1”;

42. Proiect de hotărâre pentru modificareaanexei nr. 1 la H.C.L. nr. 119/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Proiectantului, S1”;

43. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei nr. 1 laH.C.L. nr. 120/07.04.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică la blocurile de locuinţe situate pe str. Codrului, CC3-CC5”;

44. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 121/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe b-dul I.C. Brătianu, nr. 5”;

45. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 laH.C.L. nr. 122/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Păuleşti, nr. 3, bloc 6”;

46. Proiect de hotărâre pentru modificareaanexei nr. 1 la H.C.L.nr. 123/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Corvinilor nr. 17”;

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social;

48. Proiectprivind aprobarea recoltării, modului de valorificare și prețului unei cantități de 251,88 mc. masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare;

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Dinu Lipatti nr. 21/A;

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Ferăstrău nr. 22;

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil – teren situat în Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 9;

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situată în Municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr. 21, bl. A, ap.42;

53. Proiect de hotărâre pentru modificareaH.C.L. Satu Marenr. 50/25.02.2021 privind vânzarea către Gavrilescu Dan Claudiua locuinței situată în Municipiul Satu Mare, b-dul Cloșca nr. 72-74, bl. B, ap. 37;

54. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunereadedezmembrarea imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Clujului nr. 1 și vânzarea suprafeței de 162 mp. rezultată în urma dezmembrării;

55. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Satu Mare în favoarea Societății Consum Coop Satu Mare, proprietara construcțiilor;

56. Diverse - Informări consiliul local;

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii