Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
foto: buletindecarei.ro foto: buletindecarei.ro

Judecătoria Carei funcţionează într-un sediu impropriu

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Judecătoria Carei funcţionează într-un sediu situat în centrul municipiului Carei, o clădire monument istoric, dar într-o stare avansată de degradare.
Imobilul a fost proprietatea municipiului Carei, dat în folosință judecătoriei în urma unui schimb de folosință cu un imobil proprietatea Statului Român, în anul 1976.
Prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Carei nr. 63/2015 s-a aprobat transmiterea imobilului în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Satu Mare, dreptul dobândit fiind înscis ulterior în cartea funciară. Cum, clădirea se află într-o stare avansată de degradare, tribunalul a apreciat că sunt necesare lucrări pentru reparații capitale, pentru asigurarea integrității clădirii, cu scopul îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității de justiției și a întreprins demersurile necesare pentru atingerea acestui obiectiv.
În sensul mai sus arătat, documentația ”Reparații capitale, condolidare, modernizare și amenajare la sediul Judecătoriei Carei” faza Expertiză tehnică a fost avizată prin Avizul nr. 1/05.02.2016 emis de Comisia de avizare a Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Justiției. Apoi, a fost întocmită documentația (DALI) iar prin Avizul nr. 25/22.12.2016, Comisia de avizare a Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Justiției a emis avizul favorabil pentru Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții (DALI) aferentă obiectivului de investiții ”Reparații capitale, modernizare și amenajare la sediul Judecătoriei Carei”, constatând că nu este necesară consolidarea clădirii. Prin Ordinul nr. 1455/C/22.05.2017, Ordonatorul principal de credite a aprobat Devizul general aferent obiectivului de investiții antemenționat la valoarea totală de 5.409,568 mii/lei cu finanțarea asigurată de la bugetul Ministerului Justiției, conform programelor de investiții publice, aprobate conform legii.
Ulterior etapelor arătate, a fost întocmită Documentația tehnică pentru autorizația de construire și care a fost avizată de către Comisia de avizare a Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Justiției prin Avizul nr. 7/19.09.2017.
În prezent, a fost emisă autorizaţia de construire, iar în luna decembrie 2017, întreaga documentaţie, împreună cu autorizaţie de construire au fost depuse la Ministerul Justiţiei pentru realizarea investiţiei prin finanțare în cadrul Proiectului ”Reforma Sistemului Judiciar” cu sprijin din partea Băncii Mondiale

Lasă un comentariu

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu

energykardioclub7card