Consilierii județeni, convocați în ședință ordinară. Peste 30 de puncte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Consilierii județeni sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Satu Mare, care va avea loc vineri, 23 aprilie, de la ora 12:00, în sala mare de ședințe a Palatului Administrativ.

1. Depunerea jurământului  de către dl. consilier județean Godzsa Zsolt-Tiberiu și de către d-na consilier județean  Mărginean Maria-Eva, declarați supleanți pe Lista de consilieri județeni ai UDMR,  ale căror mandate au fost validate  prin Sentința civilă nr. 85/D/08.04.2021 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în Dosar nr. 660/83/2021, comunicată Secretarului general al județului Satu Mare în data de 12.04.2021

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei - Componenţa  nominală  a comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean Satu Mare,  pentru mandatul 2020-2024 - la Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107 /11.11.2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 119/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Satu Mare în cadrul Grupului de Lucru Mixt pentru romi, înfiinţat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 35/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 36/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 37/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2016 privind aprobarea aderării Județului Satu Mare, în calitate de asociat, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 57/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat de exploatare pentru perioada 2019 – 2020, care rezultă din Planul de afaceri al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare

10. PROIECT DE HOTARÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 142/2020 privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Satu Mare, a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) la data de 31 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2021

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2020

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții ”Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, județul Satu Mare”

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea  Organigramei și a Statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor specifice de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Satu Mare, pe anul 2021, în domeniul asistență socială

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 116/2020 privind participarea Județului Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,EXPRES MARAMUREȘ SATU MARE”

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție ,,Drum expres Baia Mare - Satu Mare”

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 85/2020 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, inițiat de R.A. Aeroportul Satu Mare și a cheltuielilor legate de proiect

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului cultural „Din tezaurul Bibliotecii Județene Satu Mare” și a cofinanțării necesare acestuia

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Satu Mare, în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți județului Satu Mare

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 108/2018 privind aprobarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 și a cofinanțării în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente județului Satu Mare

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei cost-beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 125 din data de 29.10.2018 privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei sociale de analiză și soluționare a cererilor pentru  locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate,  din fondul de locuințe A.N.L.  aflate în administrarea  Consiliului Județean Satu Mare

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe sportive, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni culturale în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor specifice și documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de programe/proiecte/acțiuni în domeniul activității de tineret, în vederea acordării de finanțare nerambursabilă din bugetul local al județului Satu Mare, pe anul 2021

31. Diverse.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii