Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. 24 de puncte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Consilierii locali sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc joi, 25 noiembrie, de la ora 14:00. 

Ședința se va desfășura prin platforma on-line de videoconferință, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 28.10.2021

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 16.11.2021

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Molnar-Creț Diana-Maria

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând cu 01.01.2022

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 nr. 3 și nr. 5 la H.C.L. Satu Mare nr.106/29.04.2021 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe anul 2021

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Satu Mare, decontate în semestrul I al anului şcolar 2021-202

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol Electronic al Municipiului Satu Mare în perioada 01.08.2021-31.10.2021 

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ajustării tarifelor aferente activității de salubrizare în conformitate cu Sentința Civil

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A.

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiții Bazin de înot didactic şi agrement în municipiul Satu Mare, str.Crişan nr.37

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiul Satu Mare la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie și mandatarea primarului Municipiul Satu Mare de a semna Convenția

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal - Construire casă de locuit P+1 cu două apartamente, amplasament: Satu Mare, str. Gabriel Georgescu

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal -Zonă de agrement privat, amplasament: Satu Mare , str. Curcubeului fn.

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal – Construire anexă la spațiu comercial, amplasament: Satu Mare, P-ța Romană fn.

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal – Extindere casă de locuit, amplasament: Satu Mare, str. Constantin Brâncuși nr.47

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Plan Urbanistic Zonal – Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter P+4-10, amenajare alei carosabile și pietonale, parcări, branșare la utilități, amplasament : Satu Mare, drum Păulești colț str. Jubileului

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobilul-teren situat în Satu Mare, str. Păulești nr.2

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil-teren situat în Satu Mare, B-dul Transilvania

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Satu Mare

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării unei construcții situată în Satu Mare, str. Ion Neculce

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

23. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unor imobile-teren situate în Satu Mare, zona str. Alexandru Odobescu

Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe 

24. Diverse-Informări consiliul local

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii