Carduri sociale 2024. Condițiile de acordare a tichetelor de alimente și modificările pentru anii următori, stabilite de Guvern

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Guvernul aprobă în ședința din 31 ianuarie, valoarea și condițiile de acordare ale tichetelor pentru alimente, dar și ale pachetelor alimentare în anul 2024 și în perioada 2025-2027. 

Este prevăzută acordarea tichetelor de alimente în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, în anul 2024, pentru mai multe categorii de beneficiari. Este majorat plafonul de încadrare din punct de vedere al veniturilor, de la 1.700 de lei la 2.000 de lei. Guvernul estimează că numărul beneficiarilor va crește la circa 2,5 milioane de persoane.
 
Din anul 2025, se schimbă modalitatea de acordare a tichetelor pentru alimente. Valoarea scade la 125 de lei și vor fi acordate o dată la șase luni. De asemenea, va fi restrânsă categoria de beneficiari. Acordarea tichetelor este prevăzută până în anul 2027.
În ceea ce privește pachetele cu alimente, acestea vor fi acordate de 2 ori pe an.
 
În anul 2024, sprijinul material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente şi mese calde are o valoare nominală de 250 lei se acordă o dată la 2 luni.
Prima tranșă va fi în februarie. Banii vor fi încărcați pe carduri între data de 10 și 15 a fiecărei luni. Cei care încă nu au primit cardurile sociale și pot beneficia de acestea le vor primi prin poștă sau potrivit metodologiei detaliate mai jos.
 
Beneficiază de carduri sociale/tichete sociale următoarele categorii de persoane defavorizate:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale 675 lei
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei
e) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii nr. 196/2016, cu modificările şi completările ulterioare
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
 
 
Carduri sociale 2025-2027. Condiții de acordare și beneficiari
În perioada 2025-2027, sprijinul material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente şi mese calde are o valoare nominală de 125 lei se acordă o dată la șase luni.
 
Beneficiază următoarele categorii de persoane defavorizate:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta de minim 65 de ani, care beneficiază de indemnizație socială
b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
c) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii nr. 196/2016, cu modificările şi completările ulterioare
 
Carduri sociale. Pentru ce pot fi utilizate
Acordarea tichetelor sociale
 
are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic
Cardurile sociale pot fi utilizate:
în anul 2024 pentru achiziţionarea de alimente şi/sau mese calde
în perioada 2025-2027, exclusiv pentru achiziţionarea de hrană preparată, respectiv masă caldă.
Sumele acordate sub forma tichetului social pe suport electronic pentru alimente şi mese calde pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
 
Pachete cu alimente în 2024
Sprijinul material are drept scop asigurarea produselor de bază necesare traiului zilnic în vederea reducerii sărăciei extreme.
 
În anul 2024, sprijinul material sub formă de pachete cu alimente este în cuantum de maxim 125 lei se acordă o dată la 6 luni
 
Categorii de persoane defavorizate care primesc pachete cu alimente:
a) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii nr. 196/2016, cu modificările şi completările ulterioare
b) membrii familiilor beneficiare de ajutor pentru familia cu copii acordată în baza Legii nr. 196/2016 cu modificările şi completările ulterioare
c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă stabilte în urma anchetelor sociale efectuate la nivelul unităților administrației publice în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința.
 
Pachete cu alimente în perioada 2025-2027
În perioada 2025-2027, sprijinul material sub formă de pachete cu alimente este în cuantum de maxim 125 lei se acordă o dată la 6 luni
 
Beneficiari – categorii de persoane defavorizate:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta de minim 65 de ani, care beneficiază de indemnizație socială
b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
c) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii nr. 196/2016, cu modificările şi completările ulterioare
 
Metodologie de acordare. Excepții
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.
 
 
Sprijinul material se cumulează în situaţia în care:
 
familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale 675 lei sau familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune
– au cel puțin un membru de familie:
pensionar cu venituri mai mici de 2000 de lei
sau copii şi adulţi – încadrați în grad de handicap, cu venituri sub 2000 de lei
 
Nu primesc acest sprijin material:
 
persoanele care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România persoanele care execută pedepse privative de libertate persoanele care beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, cu excepția celor destinate persoanelor fără adăpost și care nu asigură cel puțin o masă pentru acestea.
 
 
Cum sunt distribuite cardurile și pachetele alimentare
Categoriile de destinatari finali sunt identificate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin entităţi subordonate unitățile administrației publice în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința, pentru persoanele fără adăpost
 
Distribuirea tichetelor social se face la domiciliul sau reşedinţa destinatarilor finali, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională „Poşta Română“.
 
În cazul persoanelor fără adăpost, tichetele sunt distribuite de Poșta Română la autoritatea administrației publice şi vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal.
 
Unitățile administrației publice în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința destinatarii finali distribuie pachetele cu alimente către aceștia.
 
Pachetele cu alimente se ridică personal de către destinatarii finali de la centrele de distribuire stabilite pe baza actului de identitate sau a documentului eliberat de unitatea administrației publice în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința.
Ridicarea personală a ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de pachete de alimente se face în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente de către destinatarii finali.
Pentru destinatarii finali nedeplasabili, primăriile au obligația de a asigura serviciul de livrare a pachetului cu alimente la domiciliul sau reședința acestora.
 
Bugetul pentru sprijinul material
Bugetul măsurii de sprijin este stabilit prin OUG nr.115/2023, cu modificările și completările ulterioare, la suma de 5.721.347.640 lei (1.150.574.677,23 euro) cu decontare din fonduri europene nerambursabile, respectiv din cadrul PoIDS 2021-2027

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii