Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Peste 50 de proiecte pe ordinea de zi

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Consilierii locali sunt convocați în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc joi, 27 octombrie, de la ora 14:00. 

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 29.09.2022; 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 17.10.2022; 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna noiembrie 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării strategiei de tarifare conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2022, cod SMIS 123241”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la Trim. III 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare, la Trim. III 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

10. Proiect de hotărâre  pentru modificarea poziției nr.25 din anexa la H.C.L. nr. 340/29.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului  Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu privire la rezultatul evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

13. Proiect de hotărâre pentru dispunerea unor măsuri cu privire la încredințarea managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții Bazin de retenție ape pluviale ”SP Fabricii” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție: Bazin de retenție ape pluviale ”SP Fabricii” din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Satu Mare, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență , Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.3. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării stațiilor de încarcare pentru vehicule electrice în Municipiul Satu Mare, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 2, Operatiunea B.2. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 322/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Marsilia nr. 18”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 323/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Dorna CD11-CD13”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 324/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Dorna CD8”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 325/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Dorna CD10”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 326/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Petru Bran nr. 4”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 327/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Ganea bl. CG5”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 328/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe b-dul Cloşca nr. 1, bl. T17”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 329/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Careiului bl. C13”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 330/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Rândunelelor nr. 6”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 331/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Prahova nr. 20, bl. C5”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 332/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mal Stâng Someş bl. T2”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 333/15.09.2022  privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Belşugului UB14”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 334/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe b-dul Lucian Blaga CU 46,48,50,52”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Ady Endre nr. 34”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 336/15.09.2022  privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Lalelei R1-R3”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 112/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bl. C27”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 113/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea termică la blocurile de locuinţe situate în Piaţa Soarelui UU4, UU6, UU8, UU10”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 351/29.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetică a Liceului cu Program Sportiv”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

35.  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

36. Proiect de hotărârepentru aprobarea amplasării monumentului ”Biserica și Armata Română” în Municipiul Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - construire casă de locuit P și acceptarea ofertei de donație, amplasament: Satu Mare, str. Căprioarei nr. cad.178460. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - zonă de locuit, introducerea terenului în intravilan și acceptarea ofertei de donație, amplasament: Satu Mare, str. Panait Cerna, nr. cad.169355. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - zonă de servicii cu introducere teren în intravilan, amplasament: Satu Mare, extravilan nr.cad. 166985. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - extindere clădire și amenajare în atelier teatral, ampasament: Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918 nr. 15. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

41.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - centru medical de radioterapie și chimioterapie, amplasament: Satu Mare, str. Dunării nr. 9. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - extindere capacitate de producție, amplasament: Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr. 69. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - lotizare pentru locuințe individuale și instituții  servicii, acceptarea ofertei de donație, amplasament: Satu Mare, Calea Odoreului nr. cad. 164614. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - imobil de locuit, amplasament: Satu Mare, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 42; Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor;

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți la închirierea locuinţelor sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Ghiarfaș Adelin-Cristian;

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de valorificare a partizii nr. 2200145401400,  masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina;

48. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unui imobil - teren  situat în  Satu Mare, str. Căprioarei nr. 1. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina;

49. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unui imobil - teren  situat în  Satu Mare, str. Lunca Sighet nr. 1. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina;

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren  situat în  Satu Mare,  str.  Constantin Brancusi nr. 25. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina; 

51. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de  dezlipire  a imobilului - teren, înscris în CF nr. 179404 Satu Mare sub  nr. top 13546/31 și vânzarea suprafeței de 502 mp rezultată în urma dezlipirii. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina;

52. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a unor terenuri situate în Satu Mare, P-ța Anghel Saligny. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina;

53. Proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 239/31.10.2019 privind vânzarea către Mizsei Maria a locuinţei situată în Municipiul  Satu Mare, b-dul Cloşca nr. 72-74, bl. A, et.III, ap. 39. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina;

54. Diverse -Informări consiliul local.

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii