Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Consilierii locali, convocați în ședință ordinară. Pe ordinea de zi, 27 de puncte

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
Se convoacă Consiliul Local al municipiului Satu Mare în şedinţă ordinară, pe data de 26.10.2017, ora 14.00.
Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 28.09.2017
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna noiembrie 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finaţate integral sau parţial din venituri proprii, la trimestrul III al anului 2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de repartizare şi închiriere a locuinţelor sociale și de necesitate din Municipiul Satu Mare
Iniţiatori proiect: viceprimar Feher Doina, viceprimar Albu Adrian
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei dintre S.C. Apaserv Satu Mare S.A. şi S.C. UNIO S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi şi drumuri
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal-Depozit logistic şi birouri -Amplasament : Satu Mare str. Dorobanţilor, fără număr
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal -Ansamblu de locuit Diamond Residence P+2+ Penthouse -Amplasament : Zona str. Al.Odobescu, Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - Construire galerii cu spaţii comerciale de închiriat, platformă parcare, accese şi racorduri la drumuri publice, amplasare firme luminoase pe faţadă, împrejmuire, amenajări exterioare şi reţele în incintă, organizare de şantier - Amplasament: Satu Mare, str. Careiului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 aprobată la art. 4 din Hătărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 161/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie„ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi din serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de consilier juridic din Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Administraţia Doemeniului Public Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale instituţiei de concerte Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Listei bunurilor din domeniul public al municipiului Satu Mare, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate prin contractul de delegare nr. 12313/19.11.2009
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, identificat cu nr. top 4289/291/b și nr. top 4289/290/b
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian
20. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 193/31.08.2017 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare informaţii tehnice, pentru imobilul înscris în CF nr. 172846 Satu Mare, cu nr. cadastral 454/3 şi nr. cadastral 453/1
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 41/23.02.2017 privind aprobarea transmiterii în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, a imobilului cu 25 unităţi locative şi a terenului aferent, situat în Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr. 44, Bl.3
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Satu Mare a imobilului teren - Curţi construcţii aferente Sediului Administrativ al Consiliului Judeţean Satu Mare - situat în municipiul Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1, înscris în CF nr. 174985 Satu Mare , nr cadastral 174985
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a reţelei de iluminat public, pentru ansamblul rezidenţial amplasat în Satu Mare, str. Lazarului
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a reţelei de iluminat public, pentru ansamblul rezidenţial Lotus 2 şi ansamblul de locuinţe str. Dorobanţilor
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului - teren în suprafaţă de 525 mp. înscris în CF nr. 177446 Satu Mare , cu nr. top 4880/23
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
26. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului situat în Satu Mare, Zona străzii Dunării
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
27. Diverse

Lasă un comentariu

Centrul Cultural G.M. Zamfirescu

energykardioclub7card

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii