Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Joburi vacante în instituțiile publice din Satu Mare

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Cauți o slujbă în cadrul instituțiilor publice din Satu Mare? Află că în județul Satu Mare sunt zeci de asemenea locuri de muncă vancate în primării, agenții unde te poți prezenta, în anumite condiții, la concurs. VEZI mai jos ce posturi vacante sunt:


1. Șefi serviciu și directori (20 posturi) la Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor de conducere vacante astfel:
I. La nivelul Centrelor Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale:

1. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe de la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia;
2. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe de la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 8 București – Ilfov;
3. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces de la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia;
4. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces de la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru;
5. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces de la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 8 București – Ilfov;
6. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciul LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru;
II. La nivelul Oficiilor Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale:

1. Un post de Director gradul II în cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mehedinți;
2. Un post de Director gradul II în cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara;
3. Un post de Director gradul II în cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Covasna;
4. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași;
5. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vaslui;
6. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Giurgiu;
7. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vâlcea;
8. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Dolj;
9. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mehedinți;
10. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Arad;
11. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Satu Mare;
12. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Sălaj;
13. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Ialomița;
14. Un post de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mehedinți.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
I. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor vacante de conducere de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciilor Active Fizice și Plăți Directe de la nivelul Centrelor Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia și 8 București – Ilfov:

a. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență științe inginerești/ sociale (economice/ juridice/ politice);
b. Perfecționări (specializări): specifice programelor cu finanțare externă (constituie un avantaj);
c. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani;
d. Competențe manageriale (cunoștințe de management, calități și aptitudini necesare): cunoștințe și experiență în managementul organizațional, aptitudini manageriale și analitice;
e. Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office – Windows, internet, poștă electronică) – nivel avansat
f. Limbi străine – nivel de cunoaștere: Engleză/ Franceză – nivel mediu;
g. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare; construcția și managementul echipei; rezistența la stres; organizare, coordonare și evaluare; abilități de mediere și negociere; analiză managerială; asumarea responsabilităților; obiectivitate și imparțialitate.
II. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor vacante de conducere de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciilor Infrastructură de Bază și de Acces de la nivelul Centrelor Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 3 Sud Muntenia, 7 Centru și 8 București – Ilfov:

a. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență științe inginerești/ sociale (economice/ juridice);
b. Perfecționări (specializări): specifice programelor cu finanțare externă (constituie un avantaj);
c. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani;
d. Competențe manageriale (cunoștințe de management, calități și aptitudini necesare): cunoștințe și experiență în managementul organizațional, aptitudini manageriale și analitice;
e. Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office – Windows, internet, poștă electronică) – nivel avansat
f. Limbi străine – nivel de cunoaștere: Engleză/ Franceză – nivel mediu;
g. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare; construcția și managementul echipei; rezistența la stres; organizare, coordonare și evaluare; abilități de mediere și negociere; analiză managerială; asumarea responsabilităților; obiectivitate și imparțialitate.
III. Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de conducere de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru:

a. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență științe inginerești/ sociale (economice/ juridice);
b. Perfecționări (specializări): specifice programelor cu finanțare externă (constituie un avantaj);
c. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani;
d. Competențe manageriale (cunoștințe de management, calități și aptitudini necesare): cunoștințe și experiență în managementul organizațional, aptitudini manageriale și analitice;
e. Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office – Windows, internet, poștă electronică) – nivel avansat
f. Limbi străine – nivel de cunoaștere: Engleză/ Franceză – nivel mediu;
g. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare; construcția și managementul echipei; rezistența la stres; organizare, coordonare și evaluare; abilități de mediere și negociere; analiză managerială; asumarea responsabilităților; obiectivitate și imparțialitate.
IV. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor vacante de conducere de Director gradul II în cadrul Oficiilor Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara, Covasna și Mehedinți:

a. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență științe inginerești/ economice/ juridice/ socio-umane/ științe administrative;
b. Perfecționări (specializări): specifice programelor cu finanțare externă (constituie un avantaj);
c. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani;
d. Experiență/ vechime în funcții de conducere: minim 1 an;
e. Competențe manageriale (cunoștințe de management, calități și aptitudini necesare): cunoștințe și experiență în managementul organizațional, aptitudini manageriale și analitice;
f. Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office – Windows, internet, poștă electronică) – nivel avansat
g. Limbi străine – nivel de cunoaștere: Engleză/ Franceză – nivel mediu;
h. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare; construcția și managementul echipei; rezistența la stres; organizare, coordonare și evaluare; abilități de mediere și negociere; analiză managerială; asumarea responsabilităților; obiectivitate și imparțialitate.
V. Cerințe specifice pentru ocuparea posturilor vacante de conducere de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciilor LEADER și Investiții Non – Agricole de la nivelul Oficiilor Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași, Vaslui, Giurgiu, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Arad, Satu Mare, Sălaj, Ialomița:

a. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență științe inginerești/ sociale (economice/ juridice/ politice)/ umaniste/ medicină veterinară;
b. Perfecționări (specializări): specifice programelor cu finanțare externă (constituie un avantaj);
c. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani;
d. Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office – Windows, internet, poștă electronică) – nivel avansat
e. Limbi străine – nivel de cunoaștere: Engleză/ Franceză – nivel mediu;
VI. Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de conducere de Șef Serviciu gradul I în cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe de la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mehedinți:

a. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: științe inginerești/ sociale (economice/ juridice/ administrative)/ umaniste;
b. Perfecționări (specializări): specifice programelor cu finanțare externă (constituie un avantaj);
c. Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani;
d. Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office – Windows, internet, poștă electronică) – nivel avansat
e. Limbi străine – nivel de cunoaștere: Engleză/ Franceză – nivel mediu;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 aprilie 2015, ora 16.30 data limită pentru depunrea dosarelor
15 aprilie 2015, ora 10.00 proba scrisă
21-22 aprilie 2015, ora 10.00 proba interviu
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din Strada Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti, telefon 031.860.25.32.

2. Bucătar și îngrijitor (2 posturi) la Grădiniţa cu Program Prelungit Ardud
Grădiniţa cu Program Prelungit Ardud, Județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

bucătar;
îngrijitor.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

bucătar
studii medii
vechime în muncă minimum 3 ani.
îngrijitor
studii medii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 aprilie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
07 aprilie 2015, ora 13:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Ardud, str. Ştefan cel Marc nr. 64, de telefon: 0261/771.030.

3. Director executiv la Direcția Publică de Asistență Socială Carei
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Publice de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Carei, Județul Satu Mare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 aprilie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

4. Director executiv la Direcţia Publică de Asistenţă Socială a Municipiului Carei
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Publice de Asistenţă Socială a municipiului Carei, Judeţul Satu Mare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale într-una din următoarele ramuri: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, sociologie, ştiinţe economice
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 aprilie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

5. Consilier și inspector (2 posturi) la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Carei județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului buget, contabilitate;
inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului de asistenţă socială.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier clasa I, grad profesional superior
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă economie.
vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 9 ani.
inspector clasa I, grad profesional debutant
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 aprilie 2015, ora 10.00: proba scrisă;
data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare sc pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. dc telefon 0261-861566.

Lasă un comentariu

cbasatumare

centrulgmzamfirescu

energykardioclubnoiembrie

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii